top of page

Klubtøj

 

MTBKolding tilbyder sine medlemmer at købe cykeltøj med klubbens logo. Køb af klubtøj er frivilligt, men man er som klubmedlem forpligtet til at køre i klubtøj, hvis man deltager i et cykelløb som repræsentant for klubben.

 

For at sikre, at klubtøjet kan bruges over flere sæsoner, benyttes der ikke sponsorer til det almindelige klubtøj.

 

Tøj-ansvarlig

Bestyrelsen udpeger en tøj-ansvarlig til at varetage opgaver i forbindelse med håndtering af klubtøj.

 

Den tøj-ansvarlige har følgende opgaver/ansvarsområder:

  • Kontakt med leverandører af klubtøj

  • Praktiske opgaver i forbindelse med tøjbestilling

  • Afholdelse af tøjaften

  • Tøjlager, herunder lagerliste samt indtægts- og udgiftsførelse i samarbejde med kassereren

 

Den tøj-ansvarlige kan kontaktes på email adressen toej@mtbkolding.dk.

 

Tøjbestilling forår

Klubben tilstræber, at forårs- og sommertøjet kan leveres i marts. Det betyder, at tøjet skal bestilles i december/januar.

 

Tøjbestilling efterår

Klubben tilstræber, at efterårs- og vintertøjet kan leveres i september. Det betyder, at tøjet skal bestilles i juni.

 

Tøjlager

Klubben vil være i besiddelse af et mindre tøjlager, som medlemmer kan købe tøj fra. Klubben tilstræber at holde tøjlageret så lille som muligt, da vi ønsker at binde så få af klubbens midler som muligt i tøj.

 

Vi kan derfor aldrig garantere, hvilke beklædningsgenstande eller størrelser, der vil være på lager. Der vil blive ført en lagerliste over det tøj, der er på lager, og medlemmer er altid velkomne til at henvende sig på toej@mtbkolding.dk, for at få tilsendt den opdaterede lagerliste.

 

Det er kassereren og den tøj-ansvarlige, der i fællesskab fastsætter priserne og bestemmer, hvornår der kan gives rabat på salg fra tøjlageret.

 

Ved udvalgte klubarrangementer vil det være muligt at prøve og købe tøj fra tøjlageret. Herudover kan man henvende sig til den tøj-ansvarlige på toej@mtbkolding.dk og aftale tid til at se og prøve tøjet.

 

Trænere

Klubben forventer, at vores trænere bærer klubtøj til træning. Vi giver derfor specielle rabatter til vores trænere i forbindelse med køb af klubtøj.

Der gives op til kr. 1.000,00 trænerrabat pr. år.

 

Betingelserne for at opnå trænerrabat er følgende:

  • Man skal have været træner i et år for at modtage trænerrabat det følgende år. Har man eksempelvis været træner i 2014, vil man opnå trænerrabat i 2015.

  • Den træneransvarlige godkender, hvem der kan opnå trænerrabat.

  • Trænerrabatten skal indløses ved første tøjbestilling (forår) i det år, hvor man har opnåret rabatten.

  • Såfremt man ikke udnytter hele eller dele af sin trænerrabat ved bestilling, tilfalder det resterende beløb klubben.

  • Rabatten modtages ved at bestille tøj direkte i webshoppen, og sende fakturaen til kassereren pr. mail sammen med det kontonummer, pengene ønskes overført til. Kassereren overfører herefter beløbet.

  • Trænerrabatten gives udelukkende på klubtøj købt og bestilt efter de anvisninger, der er givet af klubbens tøj-ansvarlige

 

Licensryttere

Klubbens licensryttere kører ved deltagelse i cykelløb i klubtøj.

bottom of page